ISOTEX laepaneelid on ideaalne lahendus lagede kiireks ja tolmuvabaks remondiks kuivades ruumides. Paneelid on kaetud valge dekoratiivpaberiga ning ei vaja täiendavaid viimistlustöid. 

Laepaneelide paigaldus

Isotex Quatro paigaldus roovitisele:

Esmalt valmistada 70-100 mm laiustest puitlattidest alusroovitis. Kinnitage latid 280 mm vahedega lati keskelt mõõdetuna. Ristiroovitis otsatappide kinnitamiseks ei ole vajalik. Kinnitage paneelid klambritega alusroovitisele, jälgides, et klambrite vahe ei ole suurem kui 100 mm. Klambrite (haakide) pikkus 10-14 mm. Paneelid kinnitatakse alati piki roovi. Äärmine paneel kinnitage roovile naelte või kruvidega nii, et hiljem paigaldatav laeliist kataks need.

Isotex Quatro paigaldus liimiga:

Laepind peab olema suhteliselt sirge ja tolmust puhas. Väikesed ebatasasused ei takista paigaldust. Liimimiseks kasutage ehitusliimi (nt Soudal 48A), mille kulu on olenevalt aluspinnast 150-250 ml ruutmeetrile. Kandke paneelide tagaküljele umbes 30 mm kaugusele servast liimtriip ja plaadi keskele iga 200 mm tagant liimitäpid. Suruge paneel lakke punnsoonest veidi eemal ning nihutage seda külgsuunas soonde nii, et liim tasandub ja paneel kinnitub lakke ilma toestuseta. Võimalusel kindlustada paneelide püsimine klambritega. Järgige alati erinevate liimitootjate kasutusjuhendeid! Isotex paneele on kerge lõigata terava vaibanoaga. Lõigake alati kattematerjali poolt. Vajalikud avad ja läbiviigud võib teha samuti vaibanoaga või kasutada vastavat lõikurit. Peale paneelide paigaldamist saab laenurgad viimistelda plastikust või puidust viimistluliistudega.