Eksploatacja

Inteligentne, profilowane rozwiązanie

Płyty izolacyjne Isomodul wywarza się całkowicie z drewna. Nasz produkt posiada cechy konieczne nie tylko w budownictwie ekologicznym: jest otwarty dyfuzyjnie przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych, a także nadaje się do dostosowywania wielkości lub dociążania stropów lub posadzek.
Dzięki naturalnie prostemu profilowi płyty Isomodul posiadają szeroki zakres zastosowań związanych z izolacją termiczną i akustyczną.
Możliwe przeznaczenie obejmuje wyciszanie podłóg, ocieplanie ścian, sufitów lub dachów, a także wykańczanie pomieszczeń lub konstrukcji drewnianych.

Podsumowanie korzyści

  • znakomita izolacja termiczna i akustyczna
  • trwałość
  • otwarta dyfuzyjnie
  • nadaje się do wykończeń na zewnątrz i wewnątrz budynków
  • szybka i prosta obróbka
  • mocowanie wymaga narzędzi służących do przykręcania, wiercenia i cięcia drewna
  • łatwy montaż
  • naturalny i „oddychający” materiał
  • ekologiczny i łatwy w utylizacji (czyste drewno)
  • znakomite rozwiązanie do docieplania starych i nowych budynków

Parametry techniczne

Grubość

mm

50 +- 0,5

Szerokość

mm

625 +-0,5

Długość

mm

1200 +- 0,5

Tolerancja kątów

mm/m

≤ 2

Prostota krawędzi

mm/m

+- 1,5

Zawartość wilgoci

%

4...9

Gęstość

kg/m3

≥ 230

Przewodność cieplna λD

W/mK

≤ 0,049

Opór cieplny RD

m2K/W

0,98...1,04

Reakcja na ogień

Klasa euro

E

Wskaźnik ekspansji

%

≤ 7

Absorpcja wody przy krótkotrwałym zanurzeniu

kg/m3

≤ 2,0

Przepuszczalność pary wodnej

kg/m2sPa

≥1,0 x 10-9

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ

-

7

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw

dB

27

Odporność na zginanie

N/mm2

≥ 1,5

Odporność na zginanie równoległe do powierzchni

kPa

≥ 10 (min 600)

Odporność na zginanie prostopadłe do powierzchni

kPa

≥ 2,5

Przydatne wymiary

mm

625 x 1160 = 0,725 m2

Ilość płyt na palecie

szt.

63

Powierzchnia płyt na palecie

m2

47,25

Współczynnik pochłaniania dźwięku αw

-

0,45

Montaż płyt Isomodul

Montaż na szkielecie

Szkielet drewniany - Isomodul (płyty do wnętrz) lub Isomodul Plus (płyty zewnętrzne) - łączy się na piórowpust
Tynk lub panele drewniane

Szkielet drewniany i pokryty płytami drewnopochodnymi

Montaż na konstrukcji poziomej

Kratownica - 25 x 80 mm, rowki poziome, odstęp 625mm
Isomodul (płyty do wnętrz) lub Isomodul Plus (płyty zewnętrzne)
Tynk lub panele drewniane

Szkielet drewniany i tynk

Montaż na ścianie murowanej lub pokrytej płytami

Płyta drewnopochodna lub ściana murowana
Isomodul (płyty do wnętrz) lub Isomodul Plus (płyty zewnętrzne) - łączy się na piórowpust
Tynk lub panele drewniane

Ściana murowana i tynkowana

W celu przymocowania elementów izolacyjnych należy stosować gwoździe ocynkowane (średnica >3,1 mm), zszywki (długość >27mm, średnica >1.8mm) lub akcesoria do montażu izolacji.
Elementy mocujące muszą sięgać co najmniej 30 mm w głąb podłoża w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości montażu.
Odległość pomiędzy gwoździami a zszywkami musi wynosić co najmniej 100 mm, zaś odległość pomiędzy elementami mocującymi izolację - co najmniej 250 mm.
Przy rozpoczynaniu kolejnego rzędu należy zastosować zakładkę płyt o co najmniej 300 mm.

Izolacja podłogowa

With wooden joists

1)Isomodul is used here as an acoustic and thermal insulation material. Even with thin flooring materials, optimal insulation can be achieved when covering the surface completely. The integrated installation moulding is to be used for fastening underlay, short boards or parquet by nailing.

2) As a general substrate for attaching gypsum boards, gluing flooring materials or installing ceramic tiles.

Whether installed with wooden joists or full cover, Isomodul will ensure a step-proof floor with no sound bridges.

Łączniki drewniane

1) Isomodul stosuje się w tym przypadku jako materiał do izolacji akustycznej i termicznej. Nawet przy zastosowaniu cienkiego pokrycia podłogowego istnieje możliwość jej optymalnego zaizolowania pod warunkiem dokładnego pokrycia całej powierzchni. Wytłoczenia w izolacji służą do mocowania podkładu, krótkich płyt lub parkietu przy pomocy gwoździ.

2) Jako ogólny podkład do montażu płyt gipsowych, klejenia materiałów podłogowych lub płytek ceramicznych.

Zarówno przy montażu na legarach lub podłożu Isomodul zapewnia sztywną podłogę bez mostków akustycznych.

Szczelne pokrycie

3) W przypadku montażu na podłożu Isomodul stanowi znakomitą barierę akustyczną i termiczną, pełniąc jednocześnie funkcję podłoża do klejenia wszelkiego rodzaju paneli, wykładzin, linoleum czy parkietów itp.

4) Dzięki znakomitej wytrzymałości płyt Isomodul można bezpośrednio na nich montować bardzo cienkie pokrycia, takie jak parkiet, korek, linoleum, laminat lub inne podłogi pływające.
Grubość warstwy izolacyjnej jest nieograniczona.

Montaż na suficie

1) Płyty Isomodul można stosować jako termiczna i akustyczna izolacja sufitów. Jednocześnie w ten sposób powstaje podłoże do paneli wentylowanych od strony konstrukcji. Rozwiązanie to jest przeznaczone głównie dla optymalizacji dyfuzji pary wodnej w korytarzach i pomieszczeniach pozbawionych ogrzewania. 

2) W przypadku stosowania elementów Isomodul na suficie w poniższy sposób, dopasowanie do izolacji może zapewnić efekt oszczędnej gabarytowo izolacji akustycznej i termicznej (możliwość ukrycia instalacji elektrycznej) przy pomocy różnego rodzaju poszycia (drewno, płyty gipsowo-kartonowe itp.).

Dzięki stosowaniu płyt Isomodul jako konstrukcji bazowej do mocowania płyt budowlanych w odstępach 62,5 cm uzyskuje się kompletną powłokę izolacyjną bez prześwitów.
Gotowe rowki instalacyjne pozwalają zaoszczędzić przestrzeń przy montażu.

Jeśli izolację zamontuje się po ciepłej stronie stropu, na płycie Isomodul oraz rowkach instalacyjnych należy zamontować paroizolację.

3) Bardzo proste i ekonomiczne rozwiązanie polega na montażu płyt Isomodul do sufitu i następnie otynkowaniu sufitu. Jest to idealne rozwiązanie do pokrycia sufitu także tynkiem glinianym.
WAŻNE! Zależnie od konstrukcji ciepła strona płyty Isomodul może wymagać zastosowania paroizolacji. Inwestor powinien we własnym zakresie zadbać o spełnienie stosownych kryteriów techniczno-budowlanych.

Montaż na ścianie

1) Isomodul stanowi kompletną i wolną od mostków izolację termiczną i akustyczną. Dzięki zintegrowanym rowkom pod przeprowadzenie instalacji tworzą one konstrukcję bazową o oszczędnym kształcie dla różnego rodzaju materiałów wykończeniowych.

2) Isomodul nadaje się do stosowania także jako konstrukcja podkładowa do mocowania płyt konstrukcyjnych w odstępach 62,5 cm. W ten sposób powstaje też przestrzeń i podłoże do montażu płyt gipsowo-kartonowych lub paneli. W przypadku izolowania ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej na płycie Isomodul można w razie potrzeby zainstalować folię paroizolacyjną.

3) Płytami Isomodul pokrywa się całą powierzchnię z odstępem wentylacyjnym głównie w przypadku jego zastosowania jako izolacji termicznej i/lub akustycznej w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnątrz.

4) Przy pomocy Isomodul istnieje możliwość uzyskania dobrego poziomu izolacji termicznej i akustycznej, a także wykończonej powierzchni przy jednym cyklu roboczym (ściana nadaje się następnie do otynkowania). Stosowanie tynku glinianego może przy tym połączeniu zapewnić znakomity mikroklimat w pomieszczeniach. W razie stosowania elementów izolacyjnych Isomodul na zewnątrz (Isomodul+), ich wykończenie można również wykonać specjalnym tynkiem.