Wykorzystanie płyt izolacyjnych

Płyty izolacyjne zapewniają dodatkowe ocieplenie, wyciszenie i usztywnienie konstrukcji ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg.

Zalety

 • 100% naturalne włókna drzewne
 • Dodatkowa izolacja termiczna
 • Dobry materiał do izolacji akustycznej
 • Dobrze współpracuje z izolacjami wdmuchiwanymi, np. wełna celulozowa
 • Łatwe w obróbce i montażu
 • Naturalny i „oddychający” materiał
 • Nadaje się do otynkowania (od grubości 25 mm)

 

Dodatkowe zastosowania

 • Opakowania
 • Tablice
 • Podpałki
 • Knoty
 • Tarcze

Dane techniczne płyt izolacyjnych

Płyta 12 mm

Płyta 25 mm

Grubość *

mm

12 (-1/+1,2)

25 ( -1/+1,8)

Ilość płyt na palecie

szt.

95

45

Ilość m2 na palecie

m2

307,8

145,8

Szerokość *

mm

1220 +- 2

1220 +- 2

Długość *

mm

2440 +- 5

2440 +- 5

Gęstość

kg/m3

≥230

≥230

Przewodność cieplna λD

W/mK

≤ 0,049

≤ 0,049

Reakcja na ogień

Klasa E

Klasa E

Odporność na zginanie

N/mm2

≥1,2

≥0,8

Współczynnik pochłaniania dźwięku aw

≥30

≥30

Montaż płyt izolacyjnych

Zaleca się przechowywać płyty izolacyjne w miejscu ich montażu w celu aklimatyzacji na 2-3 dni przed instalacją - pozwala to na wyrównanie poziomu wilgotności wewnątrz płyt w stosunku do wilgotności powietrza. Płyty podkładowe umieszcza się bokami do siebie, a pod spodem układa się listwy, aby zapewnić im wentylację.

W celu mocowania płyt do powierzchni drewnianych stosuje się gwoździe lub zszywki. Zalecamy stosowanie ocynkowanych gwoździ z wielkimi łbami. Gwoździe lub zszywki należy umieszczać w odległości 10–20 mm od krawędzi i zachować pomiędzy nimi odstęp 150 mm; w strefie środkowej odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami wynosi 300 mm. Do mocowania płyt 12 mm używaj gwoździ 40 x 2,2 mm lub zszywek 1,7 x 25 x 32 mm. Z kolei w przypadku płyt 25 mm należy stosować gwoździe 70 x 2,5 mm lub zszywek 1,7 x 25 x 58 mm. Jeśli płyty izolacyjne mają być następnie tapetowane zaleca się, aby odległość pomiędzy środkowymi rzędami gwoździ nie była większa niż 400 mm.

Płyty można kleić do ścian murowanych przy pomocy kleju budowlanego (np. Soudal itp.). Podłoże musi być płaskie i pozbawione pyłu. Zaaplikuj klej pasmami na tylną stronę płyty ok. 30 mm od krawędzi. Zaaplikuj punktowo klej na środkowej części płyty, średnio co ok. 200 mm. Podeprzyj płyty, o ile to konieczne. W razie stosowania kleju należy przestrzegać instrukcji producenta. 

Płyty izolacyjne można pokryć tapetami, farbami lub tynkiem. Najpierw należy wypełnić dziury po łbach gwoździ i przerwy pomiędzy płytami. Przed pokryciem płyt izolacyjnych tapetą zwiększ przyczepność powierzchni gruntując ją roztworem środka klejącego lub kleju do tapet. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta tapety i kleju do tapet. Zaleca się użyć silniejszego środka klejącego (pomaga to usztywnić podłoże tapety). Płyty izolacyjne należy transportować pod przykryciem, aby zapobiec ich narażeniu na czynniki atmosferyczne. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu pakowania i ilości towaru na palecie.