Zastosowania płyt wiatrochronnych

Płyty wiatrochronne stosuje się jako barierę wiatrochronną, izolacyjną i usztywniającą w konstrukcjach ścian zewnętrznych, sufitów i dachów.

Zalety

 • Chroni konstrukcję przed czynnikami atmosferycznymi
 • Naturalny i „oddychający” materiał
 • 100% naturalne włókna drzewne
 • Dobrze współpracuje z izolacjami wdmuchiwanymi, np. wełna celulozowa
 • Dodatkowa izolacja termiczna
 • Izolacja akustyczna
 • Stabilny kształt i wymiary

Płyta wiatrochronna 25 mm

 • Poprawia sztywność konstrukcji
 • Nadaje się do otynkowania

Płyta wiatrochronna 25 mm z łączeniami

 • Eliminuje mostki termiczne bez potrzeby uszczelniania taśmą
 • Przeznaczona do dachów o kącie nachylenia powyżej 20°(płyty łączone na piórowpust)
 • Nadaje się do otynkowania

Dane techniczne płyty wiatrochronnej

Płyta 12 mm

Płyta 25 mm

Płyta 25 mm
Łączenie zakładkowe

Płyta 25 mm
Łączenie na pióro-wpust

Grubość

mm

12 (-1/+1,2)

25 ( -1/+1,8)

25 ( -1/+1,8)

25 ( -1/+1,8)

Ilość płyt na palecie

szt.

95

45

45

45

Ilość m2 na palecie

m2

307,8

145,8

86,4

101,25

Szerokość

mm

1200 +- 2

1200 +- 2

800 +- 2

1200 +- 2

Długość

mm

2700 +- 5

2700 +- 5

2400 +- 5

1875 +- 5

Gęstość

kg/m3

≥240

≥240

≥240

≥240

Przewodność cieplna λD

W/mK

≤ 0,049

≤ 0,049

≤ 0,049

≤ 0,049

Reakcja na ogień

Klasa E

Klasa E

Klasa E

Klasa E

Odporność na zginanie

N/mm2

≥1,2

≥0,8

≥0,8

≥0,8

Wskaźnik ekspansji (% grubości)

%

≤ 6

≤ 6

≤ 6

≤ 6

Przepuszczalność powietrza, Δp 100 Pa

m3 / m2 sPa

≤ 10 x 10-6

≤ 10 x 10-6

≤ 10 x 10-6

≤ 10 x 10-6

Przepuszczalność pary wodnej

kg / m2 sPa

≥ 1,5 x 10 -9

≥ 1 x 10 -9

≥ 1 x 10 -9

≥ 1 x 10 -9

Montaż płyt wiatrochronnych

Płyty wiatrochronne mocuje się na konstrukcji w kierunku ramy. Odległość pomiędzy belkami (od osi do osi) musi wynosić 600 mm.

Przy montażu płyt wiatrochronnych należy pozostawić 2–3 mm odstęp pomiędzy płytami. W celu zapewnienia odporności niepodpartych konstrukcją łączeń na czynniki atmosferyczne należy zainstalować pod miejscem łączenia belkę w celu przymocowania do niej krawędzi płyt. W celu uszczelnienia płyt 25 mm można też posłużyć się taśmą budowlaną (np. ProClima Tescon).
Do mocowania płyt stosuje się gwoździe lub zszywki.
Podłużne pasmo pośrodku płyty ułatwia jej przybijanie.

Montaż płyty wiatrochronnej 12 mm
Stosuj ocynkowane gwoździe z dużymi łbami (długość: min. 40 mm) lub zszywki (długość: 32 mm). Odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami a krawędzią płyty musi wynosić co najmniej 10 mm. Odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do krawędzi płyty musi wynosić 100 mm; odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do środka płyty musi wynosić 200 mm;

Montaż płyty wiatrochronnej 25 mm
Stosuj ocynkowane gwoździe z dużymi łbami (długość: min. 70 mm) lub zszywki (długość: min. 58 mm). Odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami a krawędzią płyty musi wynosić co najmniej 10 mm. Odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do krawędzi płyty musi wynosić 100–150 mm; odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do środka płyty musi wynosić 300 mm.

Montaż płyty wiatrochronnej 25 mm
W przeciwieństwie do zwykłych płyt wiatrochronnych, płyty z łączeniem zakładkowym mocuje się poziomo (w poprzek szkieletu). Rozwiązanie to eliminuje możliwość występowania łączeń poza konstrukcją (brak potrzeby stosowania dodatkowych belek, taśm uszczelniających itp.). W ten sposób zapobiega się tworzeniu mostków termicznych (jeśli to możliwe, zamontuj płyty tak, aby były nieznacznie przesunięte). 
Do przybijania płyty stosuj ocynkowane gwoździe z dużymi łbami (długość: min. 70 mm) lub zszywki (długość: min. 58 mm). W celu zapobieżenia uszkodzeń krawędzi łączących odległość odstęp gwoździami/zszywkami a krawędzią płyty musi wynosić co najmniej 35 mm. Odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do krawędzi płyty musi wynosić 100–150 mm; odległość pomiędzy gwoździami/zszywkami mocowanymi do środka płyty musi wynosić maksymalnie 200 mm.

* Pyty wiatrochronne należy pokryć warstwą elewacyjną nie później niż w ciągu miesiąca od montażu. Aby zapewnić odpowiednie przenikanie wilgoci należy pozostawić odstęp wielkości 20-50 cm pomiędzy płytą a poszyciem. Łaty pod poszyciem muszą być zamontowane pionowo lub w taki sposób, aby zapewnić pionowy ruch powietrza pomiędzy poszyciem a płytami wiatrochronnymi.