ISOTEX-väggpaneler är försedda med tappfogar längs långsidorna och klädda med tapet. ISOTEX-väggpaneler är lämpliga såväl som beklädnad inomhus i nybyggnader som för värmeisolering och renovering av äldre byggnader. Bland över 20 olika beklädnadsmaterial kan var och en hitta en lämplig lösning och ett alternativ till andra mer arbetskrävande väggbeklädnader. Vid montering av ISOTEX-väggpaneler behöver underlaget varken spacklas, slipas, tapetseras eller målas. ISOTEX-paneler levereras klädda med högkvalitativt dekormaterial vilket utesluter sådana utseendemässiga fel som kan förekomma vid vanlig tapetsering eller annan ytbehandling av väggar. Tapetklädda ISOTEX-väggpaneler monteras genom limning eller med häftstift antingen direkt på underlaget (vid trä, träbaserade skivor, gipsskivor) eller på en läkt (vid betong och ojämna underlag). 

Montering på regling:

För att göra reglingen skall man använda 19x44 mm:s träribbor. Ribborna fästs med 290 mm:s mellanrum (mätt från mitten på ribban). Applicera limklickar i mitten på skivans baksida med ca 200 mm:s mellanrum, så att skivan fästs vid regeln. Fäst skivorna med häftklamrar (klamrarnas längd 10–14 mm) vid reglingen, mellanrummet mellan klamrarna bör vara under.

Montering med lim:

Applicera limränder längs kanterna på baksidan av skivan (på ca 20 mm:s avstånd från skivans kant) samt mitt på skivan efter varje 200 mm.  Tryck skivan på väggen litet längre från den andra skivan samt flytta den i flankriktning, så att limmets yta jämnas ut och skivan fäster sig vid väggen utan stöd. Kan förstärkas med häftklamrar. OBS! Följ limtillverkarens anvisningar!