Nordic Fibreboard Ltd OÜ teavitab et:

 

töötleme alljärgnevaid isikuandmeid:

- Ees- ja perekonnanimi

- Töökoht/Äriühingu nimi ja andmed, kui tegemist on ärikliendiga või kui soovitakse toote või info edastamis isiku töökohta;

- Isiku kontakttelefon ja/või kontakt e-posti aadress;

- posti- või tarneaadress (korteri nr, tänav, linn, riik);

- maksehäired, ostueelistuste analüüs, ostuajalugu, kliendisuhte tekkimise- ja lõppemise aeg

Eeskätt on ettevõtte-välisteks andmesubjektideks meie kliendid.

 

kasutame isikuandmeid üksnes seadusega lubatud viisil, mh:

- Isiku tuvastamiseks;

- Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks: kauba üleandmine, tellimuste vormistamine, pretensioonide esitamine ja lahendamine, arvete koostamiseks ja edastamiseks;

- Võimalike pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks;

- võimalike maksehäirete tuvastamiseks;

 

kogume andmeid:

- Kliendi kaudu suuliselt ja/või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

- Avalikest registritest;

- Erinevatest maksehäireid kajastavatest registritest.

Isikuandmete töötlemise aluseks on eelkõige kas isiku nõusolek või leping (leping kauba ostmiseks, teenuse osutamiseks, sellisel juhul nõusolekut ei ole vaja)

Säilitame isikuandmeid lähtudes nende kogumise eesmärgist ja selliselt, et oleks tagatud kogutud andmete mittesattumine kolmandate isikute kätte. Isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad andmeid Teile teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.


Isikul on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

 

Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, sulgemist ja kustutamist, mida Nordic Fibreboard Ltd OÜ teeb tingimusel, et poolte lepingulised kohustused on nõuetekohaselt täidetud.

Isikul on õigus saada Nordic Fibreboard Ltd OÜ-lt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.