Isomodul on geniaalselt lihtsa servaprofiiliga nutikas lahendus, mis on mõeldud kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Nii sammumüra summutamiseks põrandate valmistamisel, seina-, lae- ja katuseisolatsioonina või puitkarkassehitiste juures sise- ja välisvoodrina.

Omadused

  • 100% puitkiud
  • Kalibreeritud sile pealispind
  • Universaalne ehitusmoodul sise- ja välistingimustesse
  • Sobib kasutamiseks seintes, lagedes ja põrandates
  • Kiire ja lihtne paigaldada
  • Külmasildade katkestus ilma vuuke teipimata
  • Täiendav heli- ja soojusisolatsioon
  • Looduslik ja hingav materjal

Isomoduli tehnilised andmed

Paksus

mm

50 +- 0,5

Laius  

mm

625 +-0,5

Pikkus

mm

1200 +- 0,5

Täisnurksus

mm/m

≤ 2

Serva sirgsus

mm/m

+- 1,5

Niiskusesisaldus

%

4...9

Tihedus   

kg/m3

≥ 230

Soojusjuhtivus λD

W/mK

≤ 0,049

Soojustakistus RD

m2K/W

0,98...1,04

Tuletundlikkus

euroklass   

E

Paisumine   

%

≤ 7

Veeimavus lühiajalisel vettesukeldamisel

kg/m3

≤ 2,0

Veeauru läbivus

kg/m2sPa

≥1,0 x 10-9

Veeauru difusiooni takistustegur μ

-

7

Õhumüra takistuse indeks Rw

dB

27

Paindetugevus

N/mm2

≥ 1,5

Tõmbetugevus paralleelselt pealispinnaga

kPa

≥ 10 (min 600)

Tõmbetugevus risti pealispinnaga

kPa

≥ 2,5

Kasulikud mõõtmed

mm

625 x 1160 = 0,725 m2

Plaate alusel

tk

63

Alusel olevate plaatide pindala

m2

47,25

Helisumbuvuse koefitsent αW

-

0,45

Isomoduli paigaldus

Paigaldus vertikaalsele karkassile

Puitkarkass (samm
Isomodul (sise) või Isomodul Plus (välis) – plaat on tapp-tapis
Krohvisüsteem või laudis

Puitkarkass ja laudis

Paigaldus horisontaalsele karkassile

Puitkarkass – horisontaalne liist 25x80 mm sammuga 625 mm
Isomodul (sise) või Isomodul Plus (välis)
Krohvisüsteem või laudis

Puitkarkass ja krohv

Paigaldus puitplaadile või kiviseinale

Puidupõhine plaat või kivisein
Isomodul (sise) või Isomodul Plus (välis) – plaat on tapp-tapis
Krohvisüsteem või laudis

Kivisein ja krohv

Kinnitamiseks on sobilikud laia peaga kuumtsingitud naelad (läbimõõt >3,1 mm), klamberkinnitid (selja pikkus >27 mm, traadi paksus >1,8 mm) või taldriktüüblid. Kinniti peab ulatuma vähemalt 30 mm aluspinna sisse, et tagada piisav kinnitus.
Naelte ja klambrite puhul on minimaalne omavaheline kaugus 100 mm, taldriktüüblite puhul 250 mm.
Teist rida alustades peaks plaatide ülekate olema vähemalt 300 mm.

Paigaldus põrandale

paigaldusliistuga

1) Isomodulit kasutatakse siinkohal kui heli- ja soojusisolatsioonimaterjali. Täispinnalise paigaldusega saavutatakse ka õhukeste põrandakattematerjalide puhul optimaalne isolatsioon. Integreeritud paigaldusliist on mõeldud põrandalaudade, lühikesemõõduliste laudade või parketi kinnitamiseks naelutades.

2) Kipskiudplaatide kinnitamiseks, üldise aluspinnana põrandakattematerjalide liimimiseks või keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

täispinnaline paigaldus

3) Täispinnaliselt paigaldatuna pakuvad Isomoduli moodulid suurepärase heli- ja soojusisolatsiooniga aluspinda igat liiki plaatmaterjalide paigaldamiseks, vaipkatete, linoleumi, korkparketi jne liimimiseks.

4) Tänu Isomoduli suurele vastupidavusele võib neile otse paigaldada ka väga õhukesi põrandakattematerjale nagu valmisparkett, kork- ja linoleumkatteid, laminaati ja kõiki ujuvalt paigaldatavaid põrandakattematerjale.
Isolatsioonikihi paksus ei ole seejuures piiratud.

Paigaldus lakke

1) Isomodulit kasutatakse ka lagede heli- ja soojusisolatsiooniks. Samal ajal tekib kinnitusalus tagaküljelt õhutatava puitlaudise paigaldamiseks.
Seda vormi kasutatakse optimaalse aurudifusiooni tõttu põhimõtteliselt kütteta ruumides ja läbiviikude juures.

2) Isomoduli vastaval kasutamisel võib ka laepiirkonnas integreeritud paigaldusliistu abiga saavutada erinevate kattematerjalide (puit, kipsplaat) all ruumisäästliku heli- ja soojusisolatsiooni.

Aluskonstruktsioonina 62,5 cm vahemaade tagant ehitusplaatide kinnitamiseks saadakse Isomoduliga ilma tühimiketa täiemahuline isolatsioon.
Integreeritud paigaldusliistud võimaldavad paigaldada plaadid optimaalselt.

Kui isolatsioon asub lae soojal poolel, siis paigaldatakse Isomoduli ja paigaldusliistu peale aurutõke.

3) Väga lihtsalt ja soodsalt on võimalik paigaldada laepiirkonda Isomodul ning lagi krohvida. Ideaalne laekütte korral koos savikrohviga.
TÄHELEPANU! Vastavalt konstruktsioonile võib Isomoduli soojal küljel olla vaja aurutõket. Palun jälgida vastavasisulisi ehitusfüüsikalisi kriteeriumeid!

Paigaldus seinale

1) Isomodul hoolitseb ka seinte täieliku soojus- ja heliisolatsiooni eest, ilma et jätaks tühimikke. Tänu integreeritud „uputatud" paigaldusliistule tekib samaaegselt ruumisäästlik aluskonstruktsioon erinevate puitkattematerjalide paigaldamiseks.

2) Sarnaselt võib Isomodulit kui aluskonstruktsiooni kasutada ka ehitusplaatide kinnitusalusena 62,5 cm vahekauguse korral. Ka siin tekib ruumisäästlik täispinnaline ilma tühikuteta soojusisolatsioonilahendus, mida võib kasutada kipskartongi, kipskiudplaatide ja puitplaatide aluspinnana.
Välisseinte isoleerimisel seestpoolt võib vajadusel paigaldada Isomodulile ja paigaldusliistule aurutõkkekile.

3) Eelkõige välistingimustes ja külmades ruumides kasutatakse soojus- ja/või heliisolatsioonina täispinnaliselt paigaldatud Isomodulit, mille karkassi tagakülg on ventileeritud.

4) Kõrvalruumides on Isomoduli abil võimalik ühe töökäiguga saavutada suurepärane soojus- ja heliisolatsioon koos valmis seina pealispinnaga ( seina võib pärast krohvida). Siseruumides võib savikrohvi abil saavutada suurepärase ruumikliima. Ka välistingimustes võib Isomodulit kasutades (Isomodul+) katta pinna spetsiaalse krohviga.